Disclaimer

Hoewel zorgvuldigheid is betracht bij het waarborgen van de juistheid van de informatie zoals vermeld op de website aanvaardt Huijbregts Installatietechniek geen verantwoordelijkheid daarvoor. Alle informatie wordt verstrekt in de staat waarin het zich bevindt en zoals beschikbaar. Aan de informatie op deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Ontwerp en realisatie

Het ontwerp alsmede de realisatie van deze website is verzorgd door Helder.